آموزشگاه های آزاد


حدیث روزآمار بازدید از سایت

بازدیدهای محتوا : 1824403

فیش حقوق

لیست مجموعه کتابهای در دست چاپ توسط سازمان

 کلیک کنید                                                     لیست کتابهای که سازمان در دست چا پ دارد


.

Modificar el tamaño de letra:

 

       مقدمه:

انتخاب مربیان نمونه اخلاق به منظور توسعه و ترویج فرهنگ و اخلاق حرفه ای و کمک به بهبود فرهنگ سازمانی در راستای آموزه های قرآن کریم و سیره، سنت ائمه معصومین و در جهت فراهم آوردن بستری مناسب جهت توسعه و نهادینه نمودن اخلاق حرفه ای در آموزش های فنی و حرفه ای، از طریق شناسایی، ارزیابی، انتخاب، معرفی و تقدیر از مربیان نمونه اخلاق، بر اساس موازین و ضوابط مربوط، به شرح زیر انجام می گیرد:

الف- اهداف انتخاب :

·        تشویق و ترغیب مربیان به ارایه بهتر آموزه های اخلاقی به کارآموزان.

·        ارج نهادن به خدمات ارزنده مربیان متعهد و کارآمد.

·        معرفی مربیان نمونه به عنوان الگوهای موفق اخلاقی.

·        تقویت فعالیت‌های فرهنگی مربیان در راستای اولویت‌های فرهنگی سازمان.

·        توسعه اخلاق و معنویت، مناسبات سالم اجتماعی، وجدان کار و انضباط اجتماعی.

·        ارتقاء سطح علمی و اخلاقی مربیان و کارآموزان.

·        افزایش انگیزه و امید آفرینی و با نشاط سازی در فضای آموزش و فراگیری مهارت ها.

·        توجه ویژه به آموزش های فرهنگی و اخلاق حرفه ای مربیان و ارتقای جایگاه و منزلت آنان.

·        نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه برنامه ها و فعالیتها در راستای ارتقای مستمر استانداردها و شاخصهای فرهنگی

ب- شمول انتخاب:

 کلیه مربیان رسمی، پیمانی و حق التدریس مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با داشتن شرايط زير:

1.      حسن شهرت اخلاقي و حرفه‌اي

2.      داشتن حداقل يك سال سابقه خدمت

ج- معیارها و شاخص‌های انتخاب:

انتخاب مربیان بر اساس معیارها و شاخص های انتخاب مربی نمونه اخلاق و جمع برونداد فعالیتهای آنان انجام می گیرد.

1.      بر اساس 6 معیار و 53 شاخص فرهنگی به هریک از مربیان امتیازی اختصاص داده می شود که حداکثر امتیاز مکتسبه هر فرد 100 امتیاز می باشد.

* جمع  امتیازات معیارها و شاخص ها مربیان انتخابی باید حداقل 75 از 100 امتیاز باشد.

2.      با توجه به اینکه رعایت کلیه معیارها و شاخص های اخلاقی موجب بهره وری بیشتر و در نتیجه افزایش برونداد فعالیتهای مربیان می گردد، جمع بندی این نتایج موجب ارزیابی بهتر عملکرد آنان و انتخاب بهتر مربیان نمونه اخلاقی می گردد. حداکثر امتیاز مکتسبه برونداد فعالیتهای هر مربی 100 امتیاز می باشد که بر اساس مستندات موجود باید به تائید شورای فرهنگی مرکز برسد.

امتیاز کل هر مربی از مجموع 6/0 امتیاز معیارهای فرهنگی و 4/0 امتیاز برونداد فعالیتها با فرمول زیر محاسبه می گردد.

 

(امتیاز برونداد فعالیتها) (4/0) + (امتیاز معیارهای فرهنگی) (6/0) = امتیاز کل

 

د - فرآیند انتخاب:

انتخاب مربیان نمونه فرآیندی است که براساس ارزیابی عملکرد 6 ماهه آنان صورت می‌پذیرد.

مراحل انتخاب:

1-    دبیرخانه شورای امور فرهنگی کارکنان اداره کل نسبت به اطلاع رسانی شاخص‌های انتخاب به کلیه مربیان به نحو مقتضی اقدام نموده و فرم های مربوطه را در اختیار آنان قرار می دهد.

2-    مربیان می‌توانند با توجه به شاخص‌های انتخاب، با تکمیل «فرم اعلام داوطلبی مربیان نمونه»، خود را برای شرکت در فرآیند انتخاب داوطلب نمایند.

٭ شورای امور فرهنگی کارکنان اداره کل به فرم ها، مدارک و مستنداتی رسیدگی می نماید که در قالب «فرم شماره 4» به تأیید شورای فرهنگی مرکز مربوطه رسیده باشد.

٭ شوراهای فرهنگی مراکز می‌توانند علاوه بر داوطلبین، نسبت به معرفی سایر مربیان شایسته و با صلاحیت اقدام نمایند.

3-    شورای امور فرهنگی مراکز بر اساس سوابق و مستندات موجود  «فرم معیارها و شاخص های انتخاب مربی نمونه اخلاق» و «فرم برونداد فعالیتهای مربی» را تکمیل و مستندات مربوطه را پیوست می نماید.

4-    کلیه مراکز آموزشی استان، مربیان نمونه خود را در قالب فرم شماره 4 به همراه سایر فرم ها و مدارک و مستندات زیر به دبیرخانه شورای امور فرهنگی کارکنان اداره کل معرفی می‌نمایند.

ـ فرم معیارها و شاخص های انتخاب مربی نمونه اخلاق (فرم شماره 1)

ـ فرم برونداد فعالیتهای مربی (فرم شماره 2)

ـ فرم اعلام داوطلبی مربیان نمونه و اهم اقدام‌های مربیان نمونه (فرم شماره 3)

ـ مدارک و مستندات مربوطه.

5-    شورای امور فرهنگی کارکنان اداره کل پس از بررسی مدارک و مستندات از بین مربیان پیشنهادی 3 نفر را انتخاب و نسبت به معرفی و تقدیر از آنان اقدام می نماید.

هـ – نحوه تقدیر:

از مربیانی که به عنوان مربی اخلاق انتخاب شده اند با اعطای لوح تقدیر به امضای مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و پاداش نقدی تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

معیارها و شاخص های انتخاب مربی نمونه اخلاق   (فرم شماره 1)

معيار

شاخص

حداکثر

امتياز

امتیازکسب

شده

1- ارزش ها

1-1

تعهد به انجام فرامین الهی، آموزه های قرآن کریم و سیره، سنت ائمه معصومین ورعایت و گسترش ارزشهای اسلامی

3

 

2-1

تبعیت از رهنمود های مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در ادامه راه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و ايثار و فداكاري در راه آرمان هاي انقلاب اسلامي

3

 

3-1

کار، تلاش و پیگیری برای ایرانی آباد و سرفراز

3

 

4-1

پايبندي به اصول و ارزش هاي سازماني

3

 

5-1

عمل به واجبات و پرهيز از محرمات و رعایت حجاب و پوشش اسلامی در رفتار گفتار و منش

3

 

6-1

شركت در مراسم های عبادي، سياسي

2

 

7-1

مشاركت مؤثر در فعاليتهايي مانند بسيج، انتخابات و ...

2

 

8-1

مسئولیت پذیری و مشاركت مؤثر در موقعيت هاي بحراني

2

 

2- وجدان كاري

1-2

توجه عمیق به وظایف و انجام امور محوله با دقت و كيفيت مناسب

2

 

2-2

ارائه خدمت به صورت خوب، دقيق، كامل و بي نقص بدون نظارت مافوق

2

 

3-2

بكارگيري مهارت و نشان دادن كوشش، تلاش و پشتكار همراه با بيطرفي و خوداري از غرض ورزي

2

 

4-2

ارائه مؤدبانه آموزش به کارآموزان و تكريم آنان

2

 

5-2

رعايت حقوق، وظايف و خواسته هاي مشروع ديگران و ارائه همكاري هاي لازم تا حد ممكن

2

 

6-2

خودداري و ممانعت از خسارت ها و سوء استفاده ها از تجهیزات، ابزارآلات و مواد مصرفی

2

 

7-2

خودداری از هرگونه اقدام غیر اداری و غیر رسمی در ساعات اداری و بکارگیری مناسب از تلفن، رایانه، اینترنت و ... در راستای خدمت به مردم

2

 

8-2

انجام وظايف شغلي محوله در خارج از اوقات اداري در موارد لزوم

2

 

9-2

صداقت در بیان عملکرد و ارائه گزارشات

2

 

3- انضباط اداري، اجتماعي و اقتصادي

1-3

رعايت كامل قوانين، مقررات و سلسله مراتب اداري

2

 

2-3

حضور به موقع طبق مقررات محيط كار

2

 

3-3

اجرای نظم و انضباط در محیط کاری با عمل

2

 

4-3

رعایت نظافت و آراستگی در ظاهر و باطن

2

 

5-3

خودداری از هرگونه اتلاف وقت، کاغذ بازی و تشریفات دست و پاگیر اداری

2

 

6-3

رعايت حقوق، موقعيت و مسئوليت ديگران

2

 

7-3

علاقه و گرايش به رفتارهاي صحيح اجتماعي

2

 

8-3

تشويق و ترغيب کارآموزان به رعايت نظم و تربيت، ضوابط و مقررات اداري و رفتار اجتماعي

2

 

9-3

رعايت استفاده از امكانات اقتصادي در محيط كار

2

 

10-3

تلقی نمودن اقدام به معنای اتمام کار و شرح گزارش بعد از اتمام کار

2

 

11-3

ارتقای دقت، صحت، کیفیت و افزایش سرعت عملیات و ارائه مناسب ترین و روز آمدترین انواع خدمات

2

 

12-3

حضور به موقع در جلسات و ارائه گزارش به موقع به مسئول بالاتر

2

 

4- حسن شهرت

1-4

 برخورداري از حسن معاشرت و سعه صدر در ارتباط با همکاران و کارآموزان

2

 

2-4

 برخورداري از اخلاق اسلامي در ارتباط با همکاران و کارآموزان

2

 

3-4

 تلاش و مشارکت در نيكوكاري هاي اجتماعي

2

 

4-4

 اشتهار به امانت داري و رازداری و حفظ اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی

2

 

5-4

 اشتهار به درستي و صداقت

2

 

6-4

 اشتهار به حسن نيت

2

 

7-4

 اشتهار به خير خواهي و كمك به ديگران

2

 

8-4

اشتهار به رعایت عدالت و خودداری از هرگونه تبعیض

2

 

9-4

خودداری از هرگونه عملی که شبهه و شائبه خاصی در رفتار و گفتار در اذهان متباتر کند

2

 

10-4

 تلاش در جهت حل مشكلات فردي و اجتماعي همكاران و کارآموزان

2

 

5- خلاقيت و نوآوري

1-5

 ارايه شيوه هاي سهل الوصول براي رسيدن به اهداف سازماني

2

 

3-5

 خلق اثر هنري يا ارايه كار ابتكاري در زمينه فعاليت هاي شغلي

1

 

4-5

 ارايه روش ها و راه حل هاي گوناگون براي حل مشكلات شغلي

1

 

6-5

 ارايه پيشنهادهای مؤثر و طرح هاي جديد و مفيد در زمينه شغلي

2

 

7-5

هوشمندی، جامع نگری و برخورداری از بینش وسیع و قدرت بیان

2

 

6- اخلاق حرفه ای

1-6

ارتباط موثر

1

 

2-6

پذيرش تفكر انتقادي براي بهبود عملكرد

1

 

3-6

انجام كار مفيد در محيط هاي كاري متنوع

1

 

4-6

نگرش مثبت در انجام كار

2

 

5-6

حل اختلاف و تعارضات در محيط كار

2

 

6-6

پشتكار و استقامت در كارهاي دشوار و پيچيده

1

 

7-6

تلفيق شايستگي هاي فني، اجتماعي و يادگيري در زمان تدريس

1

 

جمع کل امتیازات

100

 

 

                                                                             در یافت فرم مربوطه 

                                                                                                                                    

تصویر هفته

 

 

 

آخرین اخبار


::.   شرکت کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بانه در راهپیمایی روز جهانی قدس -- ۱۰ خرداد ۱۳۹۸  ::.

::.   اولين جلسه شوراي مهارت درفرمانداری شهرستان بانه -- ۰۴ خرداد ۱۳۹۸  ::.

::.   در آستانه حلول ماه مبارک رمضان صورت گرفت : غبار روبی نماز خانه مرکزآموزش فنی وحرفه ای بانه -- ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸  ::.

::.   بازدید فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان بانه از مرکز آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان -- ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸  ::.

::.   بازديد دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بانه از مرکز آموزش فنی و حرفه ای اين شهر -- ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸  ::.

::.   در هفته مشاغل صورت گرفت در هفته مشاغل صورت گرفت  -- ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸  ::.

::.   مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان : توسعه و تقویت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای یکی از اولویت های اصلی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان است. -- ۲۸ فروردين ۱۳۹۸  ::.

::.   سرپرست فرمانداری شهرستان بانه : آموزش های مهارتی یکی از ارکان اصلی در توسعه شهرستان بانه محسوب می شود -- ۲۸ فروردين ۱۳۹۸  ::.

::.   مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان : لازمه رسیدن به رونق تولید توجه ویژه به آموزش های مهارتی است -- ۲۷ فروردين ۱۳۹۸  ::.

::.   جلسه مدیر اجرایی مرکز بانه با رئیس اداره عملیات بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح کشور -- ۱۷ اسفند ۱۳۹۷  ::.

موقعیت کاربران

بازدیدها

mod_vvisit_counterامروز370
mod_vvisit_counterدیروز1635
mod_vvisit_counterاین ماه32206
mod_vvisit_counterکل بازدیدها2314708

تعدادحاضرین در سایت

 198 مهمان حاضر

تصویر روز

آدرس و شماره تلفن مرکز

کردستان - بانه -فاز دوم گلشهر - پایین تر از منازل کمیته امداد امام(ره) - مرکز آموزش فنی و حرفه ای بانه /کدپستی : 6691888546

دورنگار:08734255312    شماره های تماس  بصورت24 ساعته  : //   09015574542 //    08734255313    یا شماره تلفن 167

info@banehtvto.ir  

قران آنلاین

پیش بینی هوا شناسی

لینک مراکز استان کردستان


 

وب سایت مراکز آموزش فنی وحرفه استان کردستان


 


ا

 

خدمات الکترونیکی
ورود کاربرانفرمهای مربوط به آموزگاههای آزاد

SSL PISHRO